Söråkers Folkets Hus
Söråkers Folkets Hus
Titel: Swedish Dads
Konstnär: Johan Bävman
Konstform: Fotografi
Visas: Vecka 48-49
Swedish Dads
Swedish Dads bygger på porträtt på föräldralediga pappor som tillhör den lilla skara som valt att vara hemma med sina barn i minst sex månader. Fotografen Johan Bävman ville undersöka varför dessa pappor har valt att vara hemma så mycket längre med sina barn än majoriteten av Sveriges pappor. Vad har det gett dem, hur har deras relation till såväl sin partner som sina barn förändrats och vad var deras förväntningar inför ledigheten?

Sverige har en av världens mest förmånliga föräldraförsäkringar. Vårt nuvarande system gör det möjligt för föräldrar att vara hemma med sitt barn under 480 dagar – och samtidigt får ersättning av staten. Av dessa har varje förälder sina egna 90 dagar, som inte går att föra över till den andre föräldern. Syftet med denna uppdelning är en vilja från statens sida att öka jämställdheten mellan könen. Trots den generösa försäkringen, unik i sitt slag, är det bara en bråkdel av Sveriges pappor som väljer att ta ut alla sina lagstadgade föräldradagar. Endast 14 % väljer att dela helt lika på föräldraledigheten.

Med det här fotoprojektet har Johan Bävman två syften: Dels att berätta om bakgrunden till vår unika föräldraförsäkring, dels att så ett frö hos andra pappor, i Sverige och i andra länder, om vilka positiva effekter ett generöst föräldraförsäkringssystem kan ha. Johan Bävman vill vara tydlig med att han inte vill glorifiera papporna som porträtterats, utan istället väcka en angelägen debatt om varför denna lilla skara pappor ses som så speciella.

Projektet Swedish Dads fotograferades under två års tid. 45 pappor porträtterades med sina barn och det färdiga arbetet lanserades år 2014. Efter att ha vunnit priser för nappabilderna, såväl i Sverige som internationellt, visades Swedish Dads på flera fotofestivaler världen över och i samarbete med Svenska Institutet har det blivit en turnerande utställning världen över.

Johan Bävman (f. 1982) är frilansfotograf i Malmö, Sverige.
Margit och Jag
Nya utställningar varje månad

Copyright (c) 1999-2006 Söråkers Folkets Hus | Vid frågor e-postar du till info@sorakersfolketshus.se | Powered by Kactus2