Söråkers Folkets Hus
Söråkers Folkets Hus
Titel: Somnia
Konstnär: Maria Mäki
Konstform: Fotografi
Visas: Vecka 15-16
Somnia av Maria Mäki
Somnia är ett fotografiprojekt som följer
en grupp vars livsstil skiljer sig ifrån
dagens norm. Den fokuserar på
människorna runt ett kollektiv i
Skattungbyn och den kringliggande
miljön.

Den ekologiska odlingen attraherar likasinnade till Skattungbyn, en liten by i Dalarna.Trots att byn har tappat nästan halva befolkningen de sista 50 åren så är den fortfarandeen levande ekoby. För några år sedan träffade Zoe en man som hette Trä, i Aberdeen, Skottland. Trä berättade om Skattungbyn han bodde i, och om Skogmanskollektivet där.

Zoe blev förtrollad av berättelsen och följde med honom till Sverige för att bo i kollektivet. Snart fann hon sig själv på en plats utan el och rinnande vatten.

En gång var Skogmans en av de rikaste gårdarna i byn. Gården övergavs i årtionden tills
några hippies flyttade sin husvagn till fastigheten för över 10 år sedan. Skogmans
invånare har förändrats genom åren men idén om kollektivt boende är detsamma.
Deras mål är att vara självförsörjande.
Somnia är ett pågående fotografiprojekt som började i mars 2016. Projektet fokuserar
på människorna runt ett kollektiv i Skattungbyn och den kringliggande miljön.
Maria Mäki är född och uppvuxen i Lapua, Finland, och nu bosatt i Sundsvall. Hon har en
masterexamen i bildjournalistik och är verksam som fotograf både i Finland och Sverige.
Maria jobbar med dokumentära projekter under längre tidsperioder. 2018 var hon den
första mottagaren av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografis vistelse- och
arbetsstipendium.
Nya utställningar varje månad

Copyright (c) 1999-2006 Söråkers Folkets Hus | Vid frågor e-postar du till info@sorakersfolketshus.se | Powered by Kactus2