Innebandy

  • 13/1 - På mndag
  • Passar från 5 till 10 år.

Innebandy med våra ledare Hampus & Neo

5-6 år | Måndagar kl 17.00-18.00

7-10 år | Tisdagar kl 17.00-18.00

Anmälan till 060-400 73

Medlemskort: 200:-